Poslanstvo in vizija

Poslanstvo:
Naša osnovna naloga je omogočiti storitev diagnostične in terapevtske obdelave vsem pacientom, ki potrebujejo oskrbo specialistične ambulante.

Vizija:
Storitve želimo približati pacientu.

Vizijo uresničujemo s poslovnimi povezavami in partnerskimi odnosi pri postavitvi mreže specialističnih ambulant v naši regiji.

Naše vrednote so:

  • Zaupanje
  • Strokovnost
  • Prijaznost
  • Medsebojno spoštovanje
  • Timsko delo
  • Učinkovitost