RENTGEN

Dragan Popov

dr. med., spec. radiolog

Vida Lipovnik Bosiljevac

dipl. ing. radiologije

Blanka Vute

administratorka

Teja Dajčman Topolovec

DIPL. ING. RADIOLOGIJE

Petra Jelić

dipl. ing. radiologije

Barbara Petrovič

Dipl. ing. rad. tehnologije

ULTRAZVOK

Dragan Popov

dr. med., spec. radiolog

Suzana Slavinec

administratorka

Mojca Kokol

strežnica

UPRAVA

Vida Lipovnik Bosiljevac

Direktorica

Helena Hvalec

Vodja pisarne